Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00369731/01 w dniu 2024-06-17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Link


Opublikowano: 17 czerwiec 2024

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00311596/01 w dniu 2024-05-06 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Link


Opublikowano: 07 maj 2024

Informacja o wszczęciu postępowania

Zamawiający informuje, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy), którego przedmiotem jest: „Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Grunwaldzka 33/35"


Opublikowano: 10 kwiecień 2024

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c721962-f647-11ee-b016- 82aaee56c84c


Plan postępowań o udzielenie zamówień


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024


Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2024

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2021


Informacja o wszczęciu postępowania

Zamawiający informuje, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy), którego przedmiotem jest: „Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Grunwaldzka 33/35"


Opublikowano: 21 lipiec 2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1e88733-2735-11ee-9aa3-96d3b4440790


Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


Opublikowano: 12 kwietnia 2023

Postępowanie SP.340.4/23.UP - Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 20 maj 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja po otwarciu ofert


Opublikowano: 19 maj 2022

Informacja po otwarciu ofert


Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


Opublikowano: 10 maj 2022

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00150108/01 w dniu 2022-05-10 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności do stołówki Internatu ZSPS i VIII LO


Opublikowano: 28 maj 2021

Ogłoszenie

Opublikowano: 11 czerwiec 2021

Informacje o złożonych ofertach


Opublikowano: 14 czerwiec 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności do stołówki Internatu ZSPS i VIII LO


Opublikowano: 28 kwiecień 2021

Ogłoszenie


Opublikowano: 13 maj 2021

Informacje o złożonych ofertach


Opublikowano: 14 maj 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty