Szkolny Klub Miłośników Torunia rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2005/2006. Opiekę nad działalnością klubu sprawują mgr Barbara Kwiatkowska – nauczycielka historii i języka niemieckiego oraz mgr Anna Danilewska- nauczycielka-bibliotekarka.


Działalności klubu przyświecają następujące cele:

 • Ukazanie dziejów małej ojczyzny- Torunia i regionu w kontekście bogatej historii państwa polskiego, Europy, a nawet świata.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania śladów przeszłości w najbliższym otoczeniu.
 • Uczynienie z pozornie abstrakcyjnej historii czegoś namacalnego i bliskiego.
 • Poznanie zabytków architektury i sztuki znajdujących się w Toruniu i jego okolicach.
 • Poznanie miejsc pamięci i martyrologii narodu polskiego, w tym mieszkańców Torunia i okolic.
 • Prezentacja wybitnych i zasłużonych postaci dawnego i współczesnego Torunia.
 • Wpajanie przekonania o obowiązku ochrony i opieki nad dziedzictwem przeszłości jako zobowiązaniem żyjących wobec przeszłych i przyszłych pokoleń.
 • Kształtowanie aktywnych postaw obywateli, żyjących w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie oraz kształtujących wizerunek wielkiej rodziny europejskich narodów.
 • Stworzenie uczniom możliwości udziału w różnych inicjatywach, przedsięwzięciach oraz konkursach związanych z dziejami Torunia i Ziemi Chełmińskiej.

Działalność klubu koncentruje się wokół:

 • organizacji wystaw i udziału w projektach edukacyjnych związanych z historią Torunia I regionu
 • udziału  w rekonstrukcjach historycznych poświęconych kolejnym rocznicom powrotu Polski i Torunia do Macierzy
 • udziału i organizacji Drzwi Otwartych Szkoły
 • udziału w sesjach popularno – naukowych poświęconych  dziejom Torunia
 • organizacji konkursów  historyczno-literackich  na temat historii i zabytków Torunia
 • udziału w warsztatach organizowanych przez Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
 • spotkań z ciekawymi ludźmi – świadkami przeszłości - cyklicznie
 • udziału w rekonstrukcjach historycznych poświęconych kolejnym  rocznicom wyzwolenia Torunia spod okupacji hitlerowskiej

Od początku swojej działalności członkowie Klubu aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, z Towarzystwem Miłośników Torunia TO-MI-TO, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Muzeum Okręgowym, Książnicą Miejską oraz Związkiem Sybiraków.
Efektami działalności Klubu są następujące wydarzenia:

 • wystawa „Toruń znany i nieznany” z okazji 83 rocznicy powrotu Torunia do Macierzy – projekt edukacyjny
 • udział w rekonstrukcjach historycznych poświęconych kolejnym rocznicom powrotu Polski i Torunia do Macierzy
 • udział i organizacja Drzwi Otwartych Szkoły
 • sesja popularno – naukowa poświęcona dziejom Torunia
 • konkurs historyczno-literacki na temat historii i zabytków Torunia
 • udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
 • spotkania z przedstawicielem Związku Sybiraków panem Kazimierzem Zblewskim- cyklicznie
 • sesja popularno - naukowa poświęcona postaci Samuela Bogumiła Lindego z okazji odchodów roku Lindego w Toruniu
 • Słowniki języka polskiego – wystawa i prezentacja różnych wydań słowników -
 • udział w sesji popularno-naukowej „160 rocznica śmierci Samuela B. Lindego” organizowanej przez Książnicę Miejską
 • udział w rekonstrukcjach historycznych poświęconych rocznicy wyzwolenia Torunia spod okupacji hitlerowskiej
 • udział w uroczystościach ponownego pochówku wielkiego astronoma i uczonego rodem z Torunia Mikołaja Kopernika