Logo Erasmus Plus

Program Erasmus+
Sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1, Mobilność Edukacyjna
Projekt Erasmus+ „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”

Nr Projektu: 2022-1-PL01-KA122-000078769

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI ZAWODOWE
HISZPANIA WALENCJA 2023

Od początku roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęliśmy przygotowania naszych uczniów do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych w Hiszpanii.

We wrześniu 2022 roku, zgodnie z harmonogramem projektu został przeprowadzony proces naboru do projektu Erasmus+. W procesie rekrutacji wyłoniono 30 uczniów z klas:

3TF i 4TFp – Technik fotografii i multimediów.

Po procesie naboru, uczniowie klas o profilu technik fotografii i multimediów przygotowali prezentacje multimedialne, wzięli udział w konkursach plastycznych oraz spotkaniach informacyjnych z koordynatorem projektuERASMUS+

Zorganizowany konkurs na plakat uświadamiający „Be Eko” zgodnie z najnowszymi priorytetami programu Erasmus+ zakończył się wystawą prac uczniów i cieszył się  dużym zainteresowaniem.

W październiku 2022 roku zakwalifikowani do projektu uczniowie rozpoczęli zajęcia przygotowawcze w ramach oferowanego im wsparcia z programu ERASMUS+::

- zajęcia z języka angielskiego

- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

- zajęcia BHP.

Głównym celem zajęć językowych było utrwalenie i rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie komunikacji językowej oraz udoskonalenie języka angielskiego zawodowego. Nasi uczniowie skorzystali z platformy e-learningowej Erasmus+ OLS na której wykonali testy językowe sprawdzające poziom ich języka obcego.

Dodatkowo na zajęciach kulturowych uczniowie zapoznali się z elementami kultury Hiszpanii. Uczniowie przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne na temat obyczajów panujących w Walencji, które można oglądać w Galerii Erasmusa.

Na zajęciach BHP praktykanci poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Młodzież rozpoczęła warsztaty psychologiczno-pedagogiczne na temat postaw i zachowania w trakcie odbywania praktyk za granicą np. radzenie sobie z rozłąką z bliskimi oraz sposobów reagowania w sytuacjach stresogennych.

Prezentacje uczniów można oglądać w Galerii Erasmusa na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ students – Galeria - „Students’ presentations ”.

Zapraszamy do Galerii Erasmusa
Dorota Tyburska
Koordynator projektu Erasmus+,  grudzień 2022