Edukacyjne warsztaty teatralne

Aleksander Fredro w pigułce

Teatr Ósemka działa z myślą o osobach szczególnie zainteresowanych aktorstwem, a także wszystkich pasjonatach scenicznych działań, którzy chcą zwiększyć świadomość swojego ciała i głosu. Zajęcia teatralne służą przede wszystkim rozwijaniu pasji i zdolności aktorskich uczestników.

Młodzież wraz z instruktorem współtworzy scenariusz przedstawienia, pracuje nad reżyserią, scenografią, choreografią, kształci umiejętności aktorskie, reżyserskie; prezentuje spektakle podczas różnych uroczystości szkolnych (np. przedstawienia inspirowane akcją Narodowe Czytanie) i pozaszkolnych, (np. Miejski Konkurs Historyczny DZIEJE TORUNIA: ,, Nie jestem bohaterką”, ,,Toruńskie reminiscencje”, ,,Piernikowa opowieść”).

Praca w Teatrze Ósemka:

 • pobudza twórczą ekspresję,
 • wdraża do uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • zapewnia żywy kontakt z dziełem teatralnym,
 • integruje jednostkę z otoczeniem,
 • kształci umiejętności wyrażania własnej opinii na temat dzieła teatralnego,
 • daje poczucie radości,
 • rozwija zdolności aktorskie,
 • pobudza wyobraźnię i fantazję,
 • doskonali umiejętności wyrażania uczuć,
 • podnosi poczucie własnej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • pomaga przełamać nieśmiałość i odrzucić zahamowania psychofizyczne,
 • daje satysfakcję, poczucie samorealizacji,
 • pozwala na konfrontowanie teatru i dramatu (sztuki słowa) z innymi sztukami audiowizualnymi,
 • buduje zespołową dyscyplinę i odpowiedzialność.