Akademia Rodziców to projekt realizowany w szkole dla rodziców uczniów i z rodzicami uczniów kl. I od 2007 roku.

Są to spotkania rodziców z koordynatorami projektu zajmującymi się w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczna oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi tj. specjalistami różnych dziedzin, zajmującymi się zawodowo pedagogiką, psychologią, specjalistami uzależnień, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, terapeutami.

Akademia Rodziców to program, który ma wspomóc rodziców  i nauczycieli w  trudzie wychowania nastoletniego człowieka.

Właściwa współpraca z rodzicami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, otwarcie nauczyciela na rodzica i jego problemy, ale także odwrotnie, otwarcie rodzica na nauczyciela, dostrzeżenie w nauczycielu osoby, która ma wspomóc i wesprzeć.

Jednym ze szczegółowych celów Akademii jest szeroko rozumiana edukacja rodziców dotycząca zagadnień bezpośrednio związanych z ich dziećmi,   ich funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i zagrożeniami z tym związanymi.

Spotkania w ramach Akademii Rodziców odbywają się dwa razy w semestrze.

Formy projektu:

  • Zajęcia warsztatowe
  • Spotkania ze specjalistami
  • Prezentacja ciekawych filmów + forum dyskusyjne
  • Materiały dla rodziców

W roku szkolnym 2020/2021w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Rozporządzenia MEN współpraca z rodzicami w ramach Akademii Rodziców odbywać się będzie on-line.

Pedagodzy dostępni będą dla Państwa poprzez dziennik elektroniczny -  Librus oraz kontakt telefoniczny.

W formie zdalnej zamieszczane będą na e - dzienniku informacje  i porady.

Zapraszamy do współpracy.
Koordynatorzy projektu
Ewelina Flis
Wiesława Bielak

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Motywowanie dziecka  do nauki zdalnej:
https://ppp.torun.pl/wp-content/uploads/2020/04/Motywowanie-dziecka-do-nauki-zdalnej.pdf

Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla rodziców:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27550

Nastoletnia depresja:
https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica