Wolontariat w ZSPS i VIII LO

Cechy dobrego wolontariusza

 • najważniejszy dla niego jest człowiek lub zwierzę
 • posiada dobre chęci i odwagę
 • podstawą dla niego jest sprawiedliwość i bezstronność
 • umie postawić się złemu traktowaniu zwierząt i drugiej osoby
 • umie pracować w grupie z innymi ludźmi
 • na twarzy powinien widnieć szeroki uśmiech nie tylko w czasie pracy
 • musi być opanowany
 • pomaga najlepiej jak potrafi
 • realizuje ideę współpracy
 • otwarcie komunikuje swoje spostrzeżenia i wątpliwości
 • korzysta z okazji do nauki
 • otwarcie przyjmuje nowe pomysły i szuka własnych rozwiązań
 • unika krytyki i traktuje innych z szacunkiem
 • pracuje systematycznie i wytrwale
 • uprzedza o swojej nieobecności

Pomagając innym pomagasz sobie, czyli korzyści płynące z aktywności wolontariackiej 

 • znalezienie sposobu na wyrażenie własnych postaw, własnego punktu widzenia, ważnych wartości
 • rozwój osobisty
 • zdobycie akceptacji rówieśników
 • nawiązywanie nowych przyjaźni
 • rozwijanie empatii, otwartości na potrzeby, problemy i przeżycia innych ludzi
 • doświadczenie poczucia odpowiedzialności za powierzonych ludzi i przydzielone zadania
 • możliwość wytyczania i osiągania wyznaczonych celów
 • doskonalenie planowania i organizowania działań
 • ćwiczenie samodyscypliny, wytrwałości i zaradności w realizacji zadań
 • nauczenie się gospodarowania wolnym czasem
 • możliwość poznawania i przebywania z innymi ludźmi – doznawanie poczucia przynależności i wspólnoty
 • nauczenie się współpracy w zespole
 • doświadczenie poczucia bycia potrzebnym
 • sprawdzenie i rozwijanie posiadanych cech, kompetencji i umiejętności, w określonej roli, funkcji, zadaniu
 • uświadomienie swoich mocnych i słabych stron
 • poznanie własnych emocji i uczuć
 • pokonanie nieśmiałości i nabranie pewności siebie
 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości
 • zdobycie wiedzy oraz doświadczenia życiowego
 • odkrycie własnej drogi życiowej

Wolontariat szkolny – regulacje prawne

W przepisach Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r obowiazujące od 1 września 2017 wskazano, że kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych powinno być realizowane m.in. poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjajacych aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. 

Ustawa wprowadza to zadanie jako systemowe działanie w szkole oparte na:

 • zapewnienia przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy
 • mozliwości podejmowania wolontariatu przez samorzad uczniowski
 • obowiazku zawarcia w statucie szkoły sposobu organiazcji i realizacji zadań z zakresu wolontariat

 

Marsz „NEUCA dla zdrowia”

Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły; Oliwia Siołkowska 3 TB, Daria Zawadzka 3TB, Małgorzata Frydrych 3 TB, Alicja Labodzińska 3 TB, Kamila Gajewska 3B, Katarzyna Kujawska 3B, Maksymilian Siekerzycki 2A, Zuzanna Kruszewska 2a, Oliwia Kwiatkowska 2A, Weronika Kwiatkowska 2A, pod opieką pani Anny Umańskiej i Doroty Grabowskiej – Śledź uczestniczyli jako wolontariusze wydający pakiety startowe w Marszu „ Neuca dla zdrowia”. 

Marsz ten jest otwartą imprezą o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla wszystkich mieszkańców Nasi Uczniowie spisali się na medal, byli najlepszą wizytówką naszej szkoły. 

Serdecznie Wam dziękuję Anna Umańska

 • neuca2018-01
 • neuca2018-02
 • neuca2018-03
 • neuca2018-04
 • neuca2018-05
 • neuca2018-06
 • neuca2018-07
 • neuca2018-08
 • neuca2018-09
 • neuca2018-10
 • neuca2018-11
 • neuca2018-12
 • neuca2018-13
 • neuca2018-14
 • neuca2018-15
 • neuca2018-16