Grupy wychowawcze w internacie żeńskim:

Grupa I A – klasy pierwsze i czwarte – p. Agnieszka Urbańska
Grupa I B – klasy pierwsze i drugie – p. Lidia Kowalska
Grupa II – klasy drugie – p. Monika Cichocka
Grupa III A – klasy trzecie i czwarte – p. Anna Knopik–Wojciechowska
Grupa III B – klasy trzecie – p. Katarzyna Olejniczak–Kalitta
Grupa IV B – klasy czwarte i piąte – p. Zyta Karczewska, p. Jacek Rutynowski

Grupy wychowawcze w internacie męskim:

Grupa I C - klasy pierwsze – p. Rafał Łukasz
Grupa IV A – klasy drugie – p. Agata Uździńska, p. Ryszard Wojniusz
Grupa V – klasy trzecie – p. Joanna Mazurek-Szczepańska, p. Wiesława Bielak
Grupa VI – klasy czwarte i piąte – p. Agnieszka Serowik, p. Mariusz Sadowski