Międzynarodowe mobilności kadry szkolnej z powodu Covid-19 zostały przesunięte na lipiec i sierpień 2021.
Koordynator Projektu
Dorota Tyburska