W 1999 roku w strukturach Szkolnego Koła PCK powołaliśmy KOŁO MŁODYCH RATOWNIKÓW. Początkowo w Kole były osoby , które poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Postawiliśmy sobie cel: w każdej klasie muszą być 2-3 osoby dobrze wyszkolone, w razie nagłego wypadku na lekcji, one miałyby „profesjonalnie” zadziałać.

Następnie zaczęliśmy naszą wiedzę i umiejętności przekazywać innym. Wystąpiliśmy z ofertą podstawowego szkolenia dla Koleżanek i Kolegów z gimnazjów i szkół podstawowych . Nawiązaliśmy kontakt z wieloma szkołami w Toruniu i poza nim, gdzie realizowaliśmy program „MŁODEGO RATOWNICZKA”.

Zajęcia te dawały nam dużo satysfakcji- mogliśmy szkolić innych , jednocześnie utrwalając swoje umiejętności i wiedzę. Prowadziliśmy pokazy ratownicze również dla mieszkańców Torunia:na festynach osiedlowych ,w hipermarketach , także w Gminie Lubicz na festynie pn. „Wiosna w GRONOWIE”. Nasi członkowie uczestniczyli w Europejskim Dniu bez Samochodu – imprezie promującej zdrowy i bezpieczny styl życia.

Wiosną każdego roku odbywają się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla młodzieży szkół średnich m. Torunia, pod patronatem Prezydenta m. Torunia. Bierzemy w nich udział od pierwszej edycji. Mistrzostwa są dla nas sprawdzianem naszych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Przy Zarządzie Rejonowym PCKw Toruniu powstała Toruńska Grupa Ratownictwa , w której działają również nasi absolwenci. Raz w miesiącu uczestniczymy w zajęciach tej Grupy- dzięki temu poszerzamy swoją wiedzę i nabywamy nowych umiejętności.


Cele zajęć:

  • poznanie przykładów zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy
  • zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych
  • nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
  • zrozumienie potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego
  • doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
  • kształtowanie postaw humanitarnych

spotkania koła: pierwsza środa miesiąca godz. 13.15 – 15.00 i trzeci czwartek miesiąca godz. 14.00 – 15.30 s.31

W ramach koła uczestniczyliśmy również w zajęciach organizowanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Toruniu, gdzie poznawaliśmy pracę ratownika medycznego „od kuchni”.

 

 

"Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia":
https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

"Nagłe zatrzymanie krążenia":
https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, z pomocą Urzędu Miasta Krakowa. Jest to pierwszy w Polsce film interaktywny, dotyczący pierwszej pomocy. Widz może wybierać poprawny scenariusz działań, klikając w przyciski umieszczone na filmie.